プライバシーポリシー

Phương châm bảo hộ thông tin cá nhân
Tại bệnh viện phụ sản YAMADA, để bệnh nhân có thể yên tâm tiếp nhận dịch vụ y tế ,cùng vơí việc cung cấp dịch vụ y tế an toàn chúng tôi cũng cẩn trọng trong việc bảo hộ thông tin cá nhân với thể chế toàn vẹn. Cụ thể là quy định phương châm bảo hộ thông tin cá nhân dưới đây, và nỗ lực trong việc duy trì, quản lý, sử dụng một cách thích hợp thong tin cá nhân.

1. Tôn trọng thông tin cá nhân
Chúng tôi chỉ thu thập thông tin và sử dụng thông tin đó trong giới hạn cần thiết cho việc chẩn đoán và quản lý sức khoẻ y tế và nội dung công việc liên quan.

2. Triệt để trong việc bảo hộ thông tin cá nhân
Chúng tôi tuyệt đối không cung cấp hoặc tiết lộ cho người thứ ba thông tin cá nhân của bệnh nhân ngoại trừ những trường hợp pháp luật quy định.

3. Những nguyên tắc cơ bản trong việc quản lý bảo hộ thông tin cá nhân.
1) Nghiêm cấm việc công khai và sử dụng ngoài mục đích quy định.
Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân và sử dụng thông tin đó trong giới hạn cần thiết cho việc chẩn đoán và quản lý sức khoẻ y tế và nội dung công việc liên quan.
2) Không cung cấp, không công khai thông tin cá nhân của bệnh nhân cho người thứ ba
Chúng tôi tuyệt đối không cung cấp và công khai thông tin cá nhân bệnh nhân cho người thứ ba, ngoại trừ những trường hợp luật pháp quy định.
3) Về việc thu thập gián tiếp thông tin cá nhân của bệnh nhân
Đôi khi cũng có trường hợp chúng tôi sẽ lấy thông tin của bẹnh nhân gián tiếp từ gia đình bệnh nhân và từ bác sĩ nơi bệnh nhân đã khám trước đây.
4) Quản lý thông tin bệnh nhân một cách thích hợp và cẩn mật.
Chúng tôi thục hiện đối sách bải vệ một cách cẩn mật để phòng chống tiếp cận bất chính tới thông tin cá nhân bệnh nhân và phòng chống sự thất thoát, tổn thất, sửa đổi nội dung hoặc rò rỉ thông tin.
5) Quản giáo cho nhân viên và đối tác y tế về quyền thông tin cá nhân.
Chúng tôi có tổ chức việc chỉ đạo huấn luyện cho nhân viên và đối tác về việc bảo hộ thông tin cá nhân.
6) Tiếp tục thực hiện việc cải thiện
Bệnh viện chúng tôi luôn theo dõi để cải thiện định kỳ hệ thống quản lý thông tin cá nhân.

4.Ứng biến trong việc sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân.
1)Trong trường hợp bản thân bệnh nhân hoặc ngưòi bảo hộ chính thức của bệnh nhân muốn cung cấp thông tin cá nhân của bệnh nhân thì chúng tôi sẽ xử lý theo quy định của bệnh viện sau khi xác nhận nội dung cần thiết.
2)Đối với những trường hợp muốn thay đổi hoặc chấm dứt sử dụng thông tin cá nhân đã đăng ký thì chúng tôi sẽ đối ứng sau khi kiểm tra nội dung.

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân tại bệnh viện chúng tôi

1. Cho việc cung cấp dich vụ y tế
■Cung cấp thông tin cho dich vụ y tế của bệnh viện.
■Liên kết với bệnh viện,nơi khám,phòng sanh hoặc tiệm thuốc khác.
■Trả lời chất vấn từ những cơ quan y tế khác.
■Trong trường hợp cần sự tư vấn ý kiến từ những bác sĩ ngoài viện cho việc chẩn đoán.
■Cho việc uỷ quyền cho nơi xét nghiệm hoặc công tác chuyên ngành khác.
■Cho việc giải thích bệnh trạng cho gia đình hoặc người thân.
■Ngoài ra còn cho mục đích cung cấp dịch vụ y tế đến bệnh nhân.

2. Cho công việc hành chính kết toán phí y tế.
■Cho công việc hành chính liên quan đến y tế ,chăm sóc sức khoẻ,bảo hiểm lao động,phí y tế nhà nước hoặc uỷ nhiệm cho việc thực hiện công việc đó.
■Cung cấp hoá đơn cho cơ quan hành chính chuyên ngành.
■Trả lời chất vấn từ cơ quan chính quyền chuyên ngành và nơi cung cấp bảo hiểm y tế.
■Trả lời chất vấn,cung cấp hoá đơn cho cơ quan hành chính liên quan đến phí y tế nhà nước.
■Ngoài ra,sử dụng cho mục đích yêu cầu thanh toán liên quan đến y tế , bảo hiểm lao động, phí y tế nhà nước.

3. Cho việc quản lý vận hành bệnh viện
■Kế toán ,kinh lý.
■Báo cáo tai nạn y tế
■Cải thiện dịch vụ y tế cho từng cá nhân bệnh nhân.
■Quản lý việc xuất nhập viện.
■Ngoài ra,sử dụng cho việc quản lý vận hành bệnh viện

4. Thông cáo kết quả kiểm tra sức khoẻ từ các cơ quan xí nghiệp uỷ thác.

5. Khi cần sự tư vấn hoặc hỗ trợ từ các công ty bảo hiểm ,các đoàn thể chuyên môn về y tế ,liên quan đến bảo hiểm đền bù trách nhiệm y sĩ.

6. Tư liệu cơ bản cho việc cải thiện duy trì nghiệp vụ và y tế.

7. Hiệp lực cho việc thưc tập y tế được tổ chức trong bệnh viện.

8. Cho việc nghiên cứu ca bệnh điển hình nhằm mục đích nâng cao chất lượng y tế

9. Cho việc cung cấp thông tin đến các cơ quan quản lý chính quyền ngoài bệnh viện.